W 1981 roku na prośbę grupy rodziców dzieci niesłyszących utworzono w Suwałkach punkt logopedyczny. Założycielem i kierownikiem placówki była Janina Anna Prejs. W związku ze wzrastającą liczbą dzieci niesłyszących, w 1987 roku uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych przekształcono punkt logopedyczny w poradnię, rozszerzając zakres świadczonych usług.

W 1994 roku Zarząd Główny PZG postanowił w całej Polsce zarejestrować poradnie jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. W takiej strukturze poradnia funkcjonuje od 21 listopada 1994 r. pod nazwą PZG Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu.

Od 1 stycznia 2009 roku poradnia prowadzi swoją działalności w ramach kompleksowej, wielospecjalistycznej opieki diagnostyczno-terapeutycznej. Rehabilitowane są dzieci i młodzież nie tylko z wadą słuchu, ale również z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji, oraz ze sprzężeniami wielu wad.

Poradnia działa na podstawie Statutu Polskiego Związku Głuchych, Regulaminu Oddziału Polskiego Związku Głuchych i Statutu Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Suwałkach. Obecnie Kierownikiem Poradni jest Katarzyna Budzińska.

Wstecz