„IDĘ DO SZKOŁY”

We wrześniu wielu naszych wychowanków rozpocznie naukę w szkole. Pójście do szkoły jest okresem przełomowym w życiu dziecka. Rodzice zastanawiają się – czy moje dziecko poradzi sobie w szkole?  Każda matka i każdy ojciec pragną, aby ich dziecko było dobrym uczniem, by osiągało sukcesy w szkole, a każde dziecko chce mieć dobre oceny, chce być chwalone, wyróżniane, nagradzane.

Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i porę….

Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w życiu. Przechodząc z wiek przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa. Teraz będzie nauka. Osiągnięcia w nauce będą podstawowym kryterium oceny dziecka. Jednak, aby dziecko mogło sprostać wymaganiom szkolnym i w pełni się rozwijać musi osiągnąć dojrzałość szkolną. Każdy rodzic wiedzieć powinien, na czym polega dojrzałość szkolna. Najogólniej można powiedzieć, że jest to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależniona od osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalno – społecznego i umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym.

Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi m.in.:

 • powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców,
 • narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości, części ciała są rozmieszczone właściwie,
 • obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to, co narysowało,
 • ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny,
 • ma dobrą koncentrację uwagi,
 • opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową,
 • czytać niedługie teksty ze zrozumieniem,
 • uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki,
 • wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych,
 • wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost,
 • doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej,
 • zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej,
 • potrafi wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki
 • ma dobre tempo pracy,
 • potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwy na opinię nauczycieli i innych osób dorosłych.

Fakt pójścia do szkoły stanowi bardzo ważny moment w życiu dziecka.

Droga mamo i tato wspierając dziecko pamiętaj:

 • nigdy nie wolno straszyć dziecka szkołą i nauczycielami;
 • dziecko powinno się cieszyć, że idzie do szkoły;
 • powinno uczestniczyć w zakupach przyborów szkolnych, wybrać to, co mu się podoba;
 • wcześniej przygotujmy biurko, półkę na książki i przybory szkolne, stałe miejsce do pracy;
 • należy pamiętać, że dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebne są odpowiednie warunki:
 • ład, spokój i pogodna atmosfera w domu;
 • przestrzeganie stałego rozkładu dnia;
 • wdrażanie do samodzielności, obowiązkowości i punktualności;
 • zapewnienie kontaktów z rówieśnikami.
 • gdy dziecko już zacznie chodzić do szkoły:
 • rozmawiajmy z nim o tym, co się tam działo, czego ciekawego się dowiedziało;
 • chwalmy, zachęcajmy do pracy;
 • nie wyręczajmy dziecka z obowiązków szkolnych

Literatura:

 1. Wilgocka – Okoń „Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko”, PZWS,
 2. Wilgocka – Okoń „Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich”, Wydawnictwo Akademickie ”Żak”,
 3. „Czynniki wpływające na poziom dojrzałości szkolnej”
 4. Siemek” Przedszkolak będzie uczniem”
Wstecz