Obrazek

Zróżnicowanie tempa rozwoju jest normą, ma charakter powszechny, a wynika z wieku dziecka (urodzeni w styczniu i w grudniu), odmiennych warunków środowiskowo-wychowawczych, stymulujących albo opóźniających rozwój jak też indywidualnych cech i właściwości dziecka. Różnice mogą dotyczyć nie tylko łatwo zauważalnych wzrostu czy wagi, siły mięśni, ale także sprawności myślenia, spostrzegania, koncentrowania się, umiejętności radzenia sobie z trudnościami, ze złością, czy z rozczarowaniem.

Różne tempo rozwoju poszczególnych dzieci prowadzi do tego, że w jednej ławce mogą zasiadać obok siebie sześciolatki, których wiek chronologiczny jest, co prawda taki sam, ale jeden z nich prezentuje poziom rozwoju charakterystyczny dla dziecka niemal ośmioletniego, a drugi – dla niespełna pięciolatka (wszystko mieści się w szeroko pojętej normie).

Zmiany w rozwoju fizycznym dziecka:

 • wydłużają się i twardnieją kości kończyn, rosną zęby stałe, zmieniają się proporcje ciała,
 • większa odporność na zmęczenie związana z dłuższym przebywaniem w jednej pozycji,
 • rozpoczyna się pierwszy etap kostnienia nadgarstka,
 • poprawia się płynność i szybkość ruchów rąk (dziecko łatwiej uczy się pisania w linijkach i łączenia liter, zaczynają ładniej rysować, lepiej wycinać itp.),
 • mięśnie stają się silniejsze – wzrasta siła skurczu,
 • dziecko jest bardziej odporne na zmęczenie – rzadziej potrzeby fizjologiczne,
 • rozwijają się wszystkie narządy wewnętrzne – lepiej pracuje serce i płuca (lepsze dotlenienie), zwiększa się pojemność żołądka,
 • rośnie potrzeba ruchu, zmniejsza się częstotliwość przyjmowania pokarmów,
 • dzieci są bardziej odporne na choroby.

Zmiany związane z płcią:

 • u chłopców rozwija się pas barkowy, u dziewcząt – pas miednicowy,
 • u chłopców kości długie grubieją bardziej niż u dziewczynek,
 • kościec kształtuje się u dziewcząt o ok. 1,5-2 lat krócej niż u chłopców,
 • dziewczęta wolą wycinać, rysować, malować; ich zeszyty są bardziej staranne (pismo),
 • zaznacza się wyraźny podział: „my chłopaki” – „my dziewczynki”.

Zmiany w układzie nerwowym

 • wydłużają się wypustki komórek nerwowych, dojrzewają drogi nerwowe – szybkość i dokładność przewodzenia impulsów,
 • lepszy czas reakcji, zanikają współruchy,
 • wzrasta ilość połączeń nerwowych,
 • poprawia się koordynacja ruchów, integracja informacji z różnych narządów zmysłu,
 • dojrzewają receptory zmysłów – poprawia się ostrość wzroku, wrażliwość na barwy, lepszy odbiór bodźców słuchowych, utrzymanie równowagi,
 • dzieci odbierają dokładniejsze informacje z otoczenia,
 • dojrzewają struktury kory mózgowej odpowiedzialne za czynności szkolne – poprawia się wzrokowe i słuchowe spostrzeganie analityczno-syntetyczne,
 • różnicowanie liter i fonemów,
 • dojrzewają struktury mózgowe odpowiedzialne za procesy myślowe – początki myślenia konkretno-wyobrażeniowego operacyjnego na konkretach (powyżej 6 r.ż.),
 • tworzenie pierwszych pojęć, rozumienie odwrotności procesów, klasyfikowania itp.,
 • dojrzewa cały układ nerwowy,
 • zdolność skupienia uwagi – początki uwagi dowolnej,
 • zdolność do zapamiętywania – lepsza pamięć trwała,
 • wzrasta siła procesów hamowania – lepsza kontrola emocji (niechęci, zmęczenia),
 • lepiej tolerują oczekiwanie na zaspokojenie głodu,
 • znika dziecięcy infantylizm emocjonalny,

liczenie się z opinią dorosłych.

Wstecz