PZG Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu obejmuje kompleksową, wielospecjalistyczną rehabilitacją dzieci i młodzież z wadą słuchu i mowy z terenu byłego województwa suwalskiego. W rejonie północno – wschodnim jest jedyną placówką udzielającą pełnego wparcia dzieciom niesłyszącym i z wadą mowy oraz dzieciom rodziców niesłyszących, a także ich rodzinom.

Praca rehabilitacyjna oparta jest na różnorodnych, nowoczesnych metodach i formach pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta przy współpracy z rodzicami, opiekunami, nauczycielami. Rodzicom udzielane są instruktaże, które pozwalają na kontynuację rehabilitacji dzieci w domu. Rehabilitacja prowadzona jest przez:

  • surdologopedów, logopedów – obejmuje ona intensywną terapię logopedyczną w zakresie słuchu i mowy,
  • psychologów – zajęcia ogólno-rozwojowe, stymulujące i kompensujące zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka,
  • pedagogów – terapia pedagogiczna ukierunkowana na korygowanie i wyrównywanie braków edukacyjnych.
Wstecz