Praca rehabilitacyjna oparta jest na różnorodnych, nowoczesnych metodach i formach pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta przy współpracy z rodzicami, opiekunami, nauczycielami. Rodzicom udzielane są instruktaże, które pozwalają na kontynuację rehabilitacji dzieci w domu. Rehabilitacja prowadzona jest przez:

 • surdologopedów, logopedów – obejmuje intensywną terapię logopedyczną w zakresie słuchu i mowy,
 • psychologów – zajęcia ogólno-rozwojowe, stymulujące i kompensujące zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • pedagogów – terapia pedagogiczna ukierunkowana na korygowanie i wyrównywanie braków edukacyjnych.
KATARZYNA BUDZIŃSKA

KATARZYNA BUDZIŃSKA KIEROWNIK

Stanowisko:

 • psycholog.

Kwalifikacje zawodowe:

 • terapeuta zajęciowy,
 • psycholog,
 • terapeuta integracji sensorycznej.

Kontakt:
k.budzinska@poradniasluchu.com.pl
+48 500 488 055

MARIA EWA KUBAS

MARIA EWA KUBAS

Stanowisko:

 • logopeda.

Kwalifikacje zawodowe:

 • pedagog,
 • logopeda,
 • neurologopeda.

Kontakt:
m.kubas@poradniasluchu.com.pl
+48 500 488 055

PZG Logo

EWELINA WÓJTOWICZ

Stanowisko:

 • surdologopeda,
 • pedagog.

Kwalifikacje zawodowe:

 • pedagog,
 • logopeda,
 • surdologopeda.

Kontakt:
e.wojtowicz@poradniasluchu.com.pl
+48 500 488 055

BOGUSŁAWA KOWALEWSKA

BOGUSŁAWA KOWALEWSKA

Stanowisko:

 • sekretarka medyczna.

Kwalifikacje zawodowe:

 • administracja.

Kontakt:
b.kowalewska@poradniasluchu.com.pl
+48 500 488 055

OLGA SOŁTYSIUK

OLGA SOŁTYSIUK

Stanowisko:

 • surdologopeda,
 • pedagog.

Kwalifikacje zawodowe:

 • pedagog,
 • logopeda,
 • surdologopeda.

Kontakt:
o.soltysiuk@poradniasluchu.com.pl
+48 500 488 055

URSZULA SIDOROWICZ

Stanowisko:

 • psycholog.

Kwalifikacje zawodowe:

 • psycholog,
 • pedagog,
 • logopeda.

Kontakt:
u.sidorowicz@poradniasluchu.com.pl
+48 500 488 055

IZABELA PARAFINOWICZ

IZABELA PARAFINOWICZ

Stanowisko:

 • pedagog.

Kwalifikacje zawodowe:

 • pedagog.

Kontakt:
i.parafinowicz@poradniasluchu.com.pl
+48 500 488 055

JOANNA OKRĄGŁA

JOANNA OKRĄGŁA

Stanowisko:

 • psycholog.

Kwalifikacje zawodowe:

 • psycholog,
 • terapeuta integracji sensorycznej.

Kontakt:
j.okragla@poradniasluchu.com.pl
+48 500 488 055

BOŻENA MÓRAWSKA

BOŻENA MÓRAWSKA

Stanowisko:

 • surdologopeda.

Kwalifikacje zawodowe:

 • pedagog,
 • logopeda,
 • surdologopeda.

Kontakt:
m.morawska@poradniasluchu.com.pl
+48 500 488 055

Wstecz