Projekty zrealizowane:

  1. Wycieczka do teatru lalek w ramach dofinasowania upowszechniania rozwoju kulturalnego, poprzez uczestnictwo w życiu teatralnym, czerwiec 2012 r.

  2. Warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu w ramach realizacji zadań publicznych, w okresie od 1 września 2012 r. do 15 grudnia 2012 r.

  3. Warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu, słyszących rówieśników, w ramach realizacji zadań publicznych 15 czerwca 2013 r. do 21 października 2013r.

  4. Rajd Rowerowy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.

  5. Warsztaty Sówki Mądrej Główki w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.

  6. II RAJD ROWEROWY z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku.

  7. Warsztaty Sówki Mądrej Główki – II edycja w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku

Wstecz