Projekty zrealizowane:

  1. WIELOSPECJALISTYCZNA TERAPIA SZANSĄ NA INTEGRACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE SPOŁECZEŃSTWEM POPRZEZ WYRÓWNYWANIE DEFICYTÓW ROZWOJOWYCH w ramach dofinansowania ze środków PFRON – konkurs 15 od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2017 roku.

  2. HOLISTYCZNA TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SZANSĄ NA NIEZALEŻNOŚĆ w ramach dofinansowania ze środków PFRON – konkurs 2/2016 pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

  3. WIELOSPECJALISTYCZNA TERAPIA PODSTAWĄ NIEZALEŻNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w ramach dofinansowania ze środków PFRON – konkurs 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku.

Wstecz