POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
Oddział Podlaski w Białymstoku
ul. Dziesięciny 59, 15-806 Białystok

  1. Konto bankowe: PEKAO S.A. O/Białystok
  2. Nr: 34 1240 5211 1111 0000 4929 4897
  3. NIP: 542-20-05-092 | REGON: 000789080 | KRS: 0000035404
  4. Zarząd Oddziału: (085)653-46-20 | Księgowość: (085)654-23-75
  5. e-mail: bialystokpzg@gmail.com

OPP 1,5%

  1. KRS: 0000035404 z dopiskiem PORADNIA W SUWAŁKACH
  2. BANK Pekao SA, nr konta bankowego: 22 1240 5211 1111 0010 6092 6640

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

 

Wstecz