Obrazek

Dziecko rodzi się z ogólną dyspozycją do uczenia się języka i jego realizacji w postaci mowy. Największe znaczenie w procesie przyswajania mowy ma słuch. Podstawowym i niezbędnym warunkiem rozwoju mowy jest prawidłowy słuch. Ucho kształtuje się bardzo wcześnie, a słuch jest zmysłem najlepiej rozwiniętym w pierwszych trzech miesiącach życia – po urodzeniu jest całkowicie dojrzały i gotowy do pracy.

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, nabywanie jej przebiega przez całe życie w kontaktach z innymi ludźmi. Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka to podstawa w kształtowaniu się i rozwoju jego osobowości. Tempo przyswojenia przez dziecko mowy i języka ojczystego jest różne. Pierwsze wyrazy pojawiają się w pierwszym lub drugim roku życia, ale w niektórych przypadkach rozwój ten może być opóźniony.

Z badań wynika, że roczne dziecko wypowiada pierwsze słowa.

 • roczna przeciętna dziewczynka zna około 7 wyrazów, chłopiec mniej, bo 4,
 • półtoraroczny chłopiec zna około 30 wyrazów, a dziewczynka 80,
 • przeciętna dziewczynka zaczyna łączyć wyrazy w wieku 18 miesięcy, chłopiec – o dwa miesiące później,
 • dwuletni chłopiec mówi średnio 160 wyrazów, a dziewczynka 215, dziecko buduje proste zdania,
 • w wieku dwóch i pół roku chłopiec używa około 450 wyrazów, a dziewczynka 550,
 • dziecko buduje zdania rozwinięte i wiele typów zdań złożonych, zna już niemal całą gramatykę języka ojczystego (co nie znaczy, że jego język nie będzie się nadal rozwijał i wzbogacał).

Ważne!

 • w okresie kształtowania się mowy nie wolno zmuszać dziecka do posługiwania się prawą ręką, gdyż mogą wystąpić zaburzenia mowy,
 • kiedy dziecko samo zaczyna coraz więcej mówić nie wolne tej skłonności gasić, np. obojętnością lub cierpką uwagą, bo wówczas dziecko zamyka się w sobie, staje się nieufne,
 • nie należy hamować żywiołowego pędu do mowy, trzeba wykorzystać ogromny ładunek uczuciowy, jaki dziecko wkłada w mowę,
 • należy pilnie uważać, czy kształtowanie się mowy dziecka przebiega zgodnie z normą,
 • nie wolno naśladować mowy dziecka i spieszczać wyrazy,
 • krytykować, wyśmiewać i karać (hamuje to chęć do mówienia),
 • pospieszać, uprzedzać wypowiedzi dziecka, kończyć za dziecko wyrazy.
Wstecz