Obrazek

Okres między 2 a 3 rokiem życia jest przełomowy w rozwoju mowy, ponieważ dziecko przyswaja sobie wtedy podstawy systemu leksykalnego, fonetycznego i morfologicznego języka, jaki mówi jego otoczenie a dalsze lata przynoszą tylko jego doskonalenie (zwiększenie zasobu słownictwa, umiejętności stosowania odpowiednich form gramatycznych oraz lepsze odtwarzanie brzmienia wyrazu).

W ciągu pierwszych trzech lat życia dziecko powinno opanować język na poziomie podstawowym (około 2000 słów, podstawowe reguły gramatyczne). Dzięki temu dziecko ma możliwość porozumiewania się w sprawach codziennych, rozumie obce historie, opowiada o zdarzeniach, w których uczestniczyło.

Na początku mowa ma charakter „telegraficzny” – dziecko pomija przyimki, spójniki i końcówki fleksyjne. Wypowiadane zdania są proste, pojedyncze, a następnie rozwinięte. W tym okresie mowa staje się kontekstowa – zrozumiała na podstawie treści i formy danej wypowiedzi, precyzują się znaczenia używanych słów, wzrasta zasób słownictwa, dziecko zaczyna opanowywać gramatyczne podstawy mowy.

Rozwój języka w okresie wyrazu:

  • najszybszy wzrost słownika (powiększa się z dnia na dzień),
  • całkowity zanik gaworzenia,
  • wypowiedzi nastawione na komunikowanie się z innymi,
  • brak zrozumienia przez dorosłych jest dla dziecka frustrujący,
  • wypowiedzi zawierają co najmniej 2 wyrazy (wiele składa się z 3 czy nawet 5 wyrazów),
  • zdania i frazy cechuje charakterystyczna dziecięca gramatyka (są one dosłownym powtórzeniem wypowiedzi dorosłego),
  • mowa jeszcze niezbyt zrozumiała (znaczne różnice między dziećmi),
  • dziecko wydaje się rozumieć wszystko, co się do niego mówi.

Między 2 a 3 rokiem życia wzrasta wyraźnie długość dziecięcych wypowiedzi – znaczne różnice związane z płcią. Wymowa dziecka wskazuje, w porównaniu z okresem poprzednim, znaczny postęp. Słownik jest dość bogaty (800-1000 wyrazów). W wypowiedziach znacząca przewaga rzeczowników i czasowników. Dzieci znają nazwę liczby ale nie wszystkie w jednakowym czasie poznają jej wartość. W tym okresie pojawia się ciekawość umysłowa: liczne pytania dzieci o przyczynę jak też pytania inne, z życia codziennego.

Wstecz