Dzieci rodzą się z otwartością na świat. Są całkowicie wolne od uprzedzeń i w pełni akceptują świat dookoła siebie. Dziecko z ubytkiem słuchu nie ma pojęcia o tym, że jest „inne”, chyba, że ktoś sprawi, aby tak się czuło.

Wczesna interwencja ma pozytywny wpływ na rozwój i przyszłość dziecka. Najczęściej to rodzice pierwsi mogą zauważyć ubytek słuchu u dziecka. Proste, bezbolesne badanie słuchu może potwierdzić, bądź zanegować podejrzenia rodziców.

Pamiętaj…

JEŻELI TWOJE DZIECKO NIE SŁYSZY…

  • Należy kontynuować zabawy, śpiew i rozmowy z dzieckiem. Tak jak u wszystkich dzieci, właściwy kontakt jest niezbędny dla dojrzewania emocjonalnego i dobrego samopoczucia. Dziecko z wadą słuchu może mieć nawet większą potrzebę bliskiego kontaktu, aby mogło zbudować podstawy komunikacji.
  • Należy patrzeć na dziecko w trakcie mówienia do niego. Usta, wyraz twarzy i gesty ciała zawierają ważne informacje.
  • Należy mówić wyraźnie, jednocześnie unikając krzyku. Zbytnie podnoszenie głosu może zaburzyć jego ton i utrudnić zrozumienie.
  • Należy upewnić się, że jest wystarczające oświetlenie podczas rozmów z dzieckiem tak, żeby dziecko wyraźnie widziało twarz rozmówcy.
  • Należy jak najszybciej zaopatrzyć dziecko w aparat słuchowy, aby maksymalnie wykorzystać jego zdolność do słyszenia. Im szybciej dziecko zacznie korzystać z urządzenia wspomagającego, tym większe będą jego szanse na prawidłowy rozwój.

Komunikacja…

To, w jaki sposób i co dokładnie słyszy dziecko zależy od specyfiki i rodzaju wady słuchu. W większości przypadków zalecane jest czyste i wyraźne wypowiadanie się, aby podkreślić kluczowe dźwięki, które poprawiają zrozumienie słów i zdań wypowiadanych do dziecka. To zminimalizuje potrzebę powtarzania i korzystnie wpłynie na porozumiewanie się z dzieckiem.

W przypadku, gdy dziecko ma obustronną poważną lub całkowitą utratę słuchu, należy rozpocząć naukę wymowy i umiejętności językowych. Terapia logopedyczna może poprawić rozwój zdolności percepcyjnych (słyszenia) i ekspresyjnych (mówienia).

Hałas może uszkodzić słuch

Długotrwałe narażenie na hałas o dużym natężeniu może spowodować ubytek słuchu, który może przekształcić się w trwały niedosłuch. Ważne jest, aby maksymalnie skrócić czas przebywania dziecka w hałasie. Rodzice i nauczyciele powinni dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować hałas w otoczeniu dzieci, tak aby stworzyć im przyjazne i zdrowe środowisko

Źródło: „Dzieci i słuch Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci z ubytkiem słuchu”. WIDEX

Wstecz