Zdjęcie

Rozwój mowy związany jest ściśle z rozwojem ruchowym (mała i duża motoryka). Im bardziej opóźniony jest rozwój ruchowy dziecka, tym później rozwija się jego mowa.

Jedną z częściej stosowanych metod terapeutycznych, która wykazuje doskonałe rezultaty w przypadku zaburzeń mowy, jest Metoda Integracji Sensorycznej.

Procesy integracji sensorycznej zachodzą w ośrodkowym układzie nerwowym na czterech różnych poziomach:

  1. Przetwarzanie bodźców dotykowych, czucia głębokiego, bodźców przedsionkowych a także integracja odruchów niemowlęcych. Dzięki stymulacji zmysłowej prawidłowo kształtuje się napięcie mięśniowe oraz rozwój artykulacyjny.
  2. Kształtowanie się mowy biernej, czynnej oraz ekspresji. Tworzy się mapa własnego ciała wraz z kinestezją artykulacyjną, odpowiadającą za planowanie wykonania ruchu (między innymi w obrębie aparatu artykulacyjnego).
  3. Rozwój małej i dużej motoryki wpływa m.in. na rozwój słuchu mownego (fonematyczno-fonetycznego, czyli zdolności wyodrębniania i identyfikacji dźwięków mowy). Aby dziecko nauczyło się poprawnie mówić jego rozwój słuchu mownego musi być prawidłowy.
  4. Rozwój procesów poznawczych, współpraca między lewą a prawą półkulą mózgu, rozwój koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej. Na tym poziomie osiągamy właściwy poziom kinestezji artykulacyjnej, która gwarantuje prawidłową wymowę głosek oraz zrozumiałą wypowiedź dziecka.

Zmysły, którymi dysponujemy, ściśle ze sobą współpracują, a ich odpowiednia stymulacja zapewnia tworzenie się nowych połączeń w mózgu i dobrą integrację zmysłów. W przypadku braku stymulacji zmysłów w obrębie trzech systemów sensorycznych: dotykowego, zmysłu równowagi (układ przedsionkowy) i czucia głębokiego (czucia własnego ciała, propriocepcji) ich integracja jest zakłócona, co wpływa na rozwój percepcji słuchowej, wzrokowej oraz koordynacji ruchowej, a tym samym na cały rozwój dziecka.

Celem terapii integracji sensorycznej jest, z wykorzystaniem odpowiednio dobranych, zróżnicowanych zabaw ruchowych, ogólna stymulacja ośrodkowego układu nerwowego.

mgr Joanna Okrągła
psycholog
terapeuta integracji sensorycznej

Wstecz