Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „OTWARCI NA SUKCES”, realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy nr ZZO/000296/10/D zawartej w dniu 07.06.2022 w Białymstoku.

Zapytanie

 

Wstecz